3.6.10

Sveriges kommuner och landsting

Vi får hoppas att de väljer att arbeta vidare med den nog så viktiga frågan!

___________________________________________________________

Hej SKL!

Jag hör rykten att ni försöker jobba för att få alla landsting att ha samma antal IVF-försök oavsett vart man bor?
Just nu är det ju väldigt olika beroende på landsting. Stämmer detta?

Vänligen,
Jannica

____________________________________________________________

Hej!

Ja, det stämmer att SKL arbetar med frågan om olikheter mellan landstingen, bl.a. IVF.

SKLs sjukvårdsdelegation kommer att vid sitt möte den 17 juni att diskutera förbundets fortsatta arbete med dessa frågor.

Vänligen

Hasse Knutsson
Sveriges Kommuner och Landsting
Inga kommentarer: