Vad är IVF


Läs mer, följ länken

Ordlista
IVF= In vitro fertilisering - Provrörsbefruktning
ÄP = Äggplock
ET= Embryotransfer
FET= Frozen Embryotransfer

Inga kommentarer: